Headerbild

Lån av båtar och ordningsregler

Klubbens båtar är i första hand till för kommittéernas ordinarie verksamhet. Motorbåtarna får ej lånas för privat bruk!

För våra segelbåtar beslutar respektive kommitté om vad som anses som ordinarie verksamhet och vem/vilka som får använda båtarna.

Det är respektive användare som ansvarar för att undersöka om båten som skall användas är ledig vid det aktuella tillfället så att den inte är bokad för annan verksamhet. Det är också användaren som ansvarar för att rapportera eventuella fel eller skador till ansvarig kommitté.

Ordningsregler för SSÅVs motorbåtar

  1. Motorbåtarna får endast användas i SSÅVs verksamhet och i sammanhang där SSÅV representeras.

  2. Båtarna får endast framföras av de, som har tillräcklig kunskap om navigering och väjningsregler.

  3. Flytväst för samtliga ombord är obligatoriskt.

  4. Tänk på att ta väl hand om båtar och utrustning, det är klubbmedlemmars frivilliga arbete, som möjliggör att de finns och fungerar.

  5. Loggboken för varje båt, skall vid varje tillfälle fyllas i med datum, tid och namn. 

  6. Om ni hittar fel eller skador, skall detta anges i loggboken, samt ett mail skickas till kansliet på info@ssav.se., eller personligen anmäla till kanslist. Detta gäller även, om du själv är orsak till skada.

  7. Efter båtens användande, skall den noga rengöras och städas. Allt som inte hör till båten skall avlägsnas.

  8. Om bensin finns skall båtens tank fyllas.

  9. SSÅV svarar för att båten med tillbehör är försäkrad. I den mån förlust eller skada på båt eller tillbehör, inte omfattas av försäkringen, är den som framför båten, skyldig att ersätta förlusten eller skadan.

  10. Ribbåtarna får under inga omständigheter användas för banläggning.

Styrelsen

Adress

SS Åmålsviken Strandgatan 7 66231 Åmål

Kontakt

Tel: 053215270 eller 0723115270 E-post: info@ssav.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Huvudsponsorer Allsvenskan

Övriga sponsorer Allsvenskan