Headerbild

Styrelse och kommitteér

STYRELSE:
Ordförande
: Göran Gustafsson
Vice ordf: Ingvar Dyberg
Sekreterare: Torgny Bergh
Kassör: Mats Östholm
Ledamöter: Jessica Öberg Dagerbrant, Daniel Bäck, Jana Hastenpflug och Lennart Martinsson 
Suppleanter: Ingemar Höglund 

Revisorer: Bo Öberg och Sten Nilsson 
Revisorsuppleant: Bengt-Åke Skoog och Olle Andersson

Valberedning: Anders Berg (sammankallande), Lars Berg, P-G Hellberg

Kansli: Marita Gillberg

Ungdomskommittén: Henrik Pettersson (sammankallande), Tomas Skålèn, Daniel Bäck och Johan Nilsson

Seglingskommittén: Torgny Bergh (sammankallande), Ingvar Dyberg, Bo Öberg, Mats Östholm och Stig-Arne Harén

Svegökommittén: Lennart Martinsson (sammankallande), Kristina Martinsson, Anders Öberg, Lars Berg och P-G Hellberg

Festkommittén: Jessica Öberg Dagerbrant (sammankallande), Göran Magnusson, P-G Hellberg, Ulrik Hägg och Malin Pettersson

Krankommittén: Olle Andersson (sammankallande), Leif Nilsson, Sten Nilsson, Stig-Arne Harén, Tomas Skålén, Ingvar Dyberg, Hans Jansson, Hans Olsson, Lars Berg, Göran Gustafsson, Stefan Bäck, Mats Östholm, Johan Magnusson och Tommy Gustavsson

Båtupplägget: Bengt-Åke Skoog

Representant Svenska Båtunionen: Karl-Axel Wennerstrand

Adress

SS Åmålsviken Strandgatan 7 66231 Åmål

Kontakt

Tel: 053215270 eller 0723115270 E-post: info@ssav.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Huvudsponsorer Allsvenskan

Övriga sponsorer Allsvenskan