Headerbild

Dalbo Race 2023

Familjekappseglingen Dalbo race, Dalbosjöns största kappsegling.

Resultat: DalboRace2023

Datum: 26 augusti 2023

Rorsmansmöte: kl 10.00 SSÅV ́s klubbhus

Start: Preliminärt kl 1130. vid Två Trattar

Mål: Två trattar

Beräknad seglingstid: under 3 timmar.

Startavgift: 0 kr

Seglingen är öppen för kölbåtar

Regler

Srs-tal shorthand utan undanvindssegel enligt SSF-båtdatablad, mätbrev etc.

Besättning 1-2 personer + hur många man vill. Det kan gå långsammare ju fler man är. Alla bevakar sin start via GPS-tid. Tjuvstart ger tidstillägg 10 min

Målgång: Deltagande båt tar sin egen målgångtid

Maxtid: Den som inte har passerat mållinjen kl 1430 anses ha brutit.

Säkerhet

Inga följebåtar, ”skepparn” ansvarar för båtens och besättningen säkerhet.

Obligatoriskt med flytväst på.

I händelse av hårt väder kan seglingen ställas in, information vid rorsmansmötet.

Prisutdelning

Gräsmattan vid klubbhuset, snarast efter sista båtens målgång (Medtag eget kaffe.

Mycket välkomna/ SSÅV ́s seglingskommitté/ID

Adress

SS Åmålsviken Strandgatan 7 66231 Åmål

Kontakt

Tel: 053215270 eller 0723115270 E-post: info@ssav.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Huvudsponsorer Allsvenskan

Övriga sponsorer Allsvenskan